Jeg afholder kurser i Livshistoriearbejde, med udgangspunkt i mit eget materiale. Kurset henvender sig til pædagoger, projektansatte, plejeforældre eller andre interesserede, som af den ene eller anden grund har interesse i at kunne arbejde med andres (eller deres eget) livshistorieforløb. Mennesker som ønsker redskaber til hvordan man griber sagen an. 

Mine gængse kurser foregår over fem dage à fem timer, og omhandler metoden som den beskrives i livshistoriematerialet. Kursisterne afprøver metoden på egen historie, og klædes på til, at være guide og støtte i et andet menneskes livshistoriearbejde. Når materialet skal anvendes på teenagere, anbefaler jeg at den professionelle inddrager forældre/stedforældre/pårørende i arbejdet, hvilket kurset også forholder sig til og giver vejledning i.
Den professionelle (pædagogen, plejeforælderen, projektmedarbejderen) tilegner sig nye faglige redskaber, men får også et dybere kendskab til det menneske/den profesionelle man selv har udviklet sig til at være, i kraft af sin egen livshistorie... Et kursusforløb der både udvikler det faglige og det personlige hos den enkelte deltager, men også det arbejdsmæssige og kollegiale fællesskab blandt deltagerne.

Kursusdage kan arrangeres i mine lokaler eller hos jer. Omfanget kan varieres alt efter behov og ønsker. 

Livshistorie materialet

 
Bestil i vores Webshop

"Fra fucking barndom til fed fremtid” er en lettilgængelig beskrivelse af hvorfor og hvordan livshistorien kan være formlen for udviklingsarbejdet med fx. et barn/en ung der er anbragt på institution eller i plejefamilie. At kende sin fortid og de givne vilkår, er den bedste brobygger til forståelse og accept af nutiden. Med den samlede indsigt og erkendelse om fortid og nutid, kan målene for fremtiden lettere vikeliggøres.  Det er denne udviklingsproces som materialet i sin enkelhed danner rammen for. Dialogerne og kontakten hvormed det hele skal lykkes, skal menneskeliggøres og omsættes i praksis ved hjælp af en empatisk pædagog, plejeforælder, projektmedarbejder eller hvem der du nu er.
Metoden kan med lethed anvendes på andre målgrupper, og give mening for alle aldre.

Hæftet rummer etiske overvejelser og praktiske anvisninger til arbejdet, når man er guide i et andet menneskes livshistorieopsøgning. Jeg opfordrer til, at du som "hjælper" afprøver materialet på din egen livshistorie, førend du går i gang med andres (se Kurser).
I kopimappen er der arbejdsark til fri kopiering, og på vejledningssiderne findes forslag til differentiering og til din egen videreudvikling af ideerne.

Prisen er:
Kr. 100,- for Hæftet
Kr. 400,- for Kopimappen

Spil / Dialogkort

 
Bestil i vores Webshop

To spil, hvert bestående af 80 dialogkort samt en spillevejledning.

De blå “Far eller Mor kort” indeholder en stor variation af udsagn om forældres eventuelle evner, valg, hensigter og ønsker. Et spil som igangsætter dialoger om ophav, opvækstvilkår og ens rødder. Deltageren ytrer sig således om sit syn på sine forældre/stedforældre.

Deltageren forholder sig til, om det trukne korts udsagn “passer”, “ikke passer” el. “passer nogle gange…” Derefter følger den afgørende dialog og interesse fra de øvrige deltagere omkring bordet, eller fra den professionnelle hjælper som anvender spillet i en én-til-én kontakt. Hensigten er at udsagnene skal føre til refleksion og en uddybende dialog, så der skal stilles mange tillægsspørgsmål og måske dvæles ved enkelte emner. 

 

De grønne “Jeg-kort” indeholder stor variation af udsagn om deltagernes personlige egenskaber, vaner, ønsker og håb. Spillet styrker Jeg’et, øger selvindsigten, og opøver evnen til at sætte ord på egne følelser, relationer, styrker og svagheder. Spillet kan bruges i gruppe eller med en enkelt.

Deltagerne forholder sig til, om det trukne korts udsagn passer på ham/hende? I hvilket omfang det er tilfældet? Interessen og de uddybende spørgsmål giver mulighed for nye indsigter, dels for ham/hende der trak kortet, men også for tilhørerne/den professionelle. Spillevejledning medfølger

Leveres samlet i en æske (95x135x30mm)
Kortene måler 55x85 mm (visitkortstørrelse)