Jeg er læreruddannet og Eksamineret Diplom Kunstterapeut. Startede sammen med min mand i 1998, Behandlingsstedet Tagkærgaard (www.tagkaergaard.dk), og udviklede dér en arbejdsmetode til personlig udvikling, som tager udgangspunkt i den enkeltes livshistorie.
Jeg arbejder fortsat med de unge og deres forældre på Fonden Tagkærgaard, og er fast tilknyttet flere døgninstitutioner, dels som kunstterapeut, dels som vejleder på livshistoriearbejdet som pædagogerne varetager i dagligdagen.

Jeg afholder kurser i Livshistoriearbejde overalt i Danmark hvor jeg hidkaldes - typisk for plejeforældre, projektansatte, pædagoger eller studerende. Jeg er timelærer på Institut for Kunstterapi og på UC Syddanmark og nyder alle ad hoc opgaverne hvor kunstterapien eller livshistoriearbejdet er omdrejningspunktet.

Livet er en kunst, vores livshistorie er unik - og den er vores ballast på godt og ondt.

Jeg udforskede i en årrække min egen livshistorie og personlige ballast, har således gennemprøvet alle opgaverne selv, og kan stå inde for dets effekt. I dag er drivkraften, at give andre samme mulighed, hvadenten det er ved hjælp af livshistoriematerialet, mine dialogkort, kunstterapien eller kurserne jeg afholder. Altsammen sætter det reflekterende dialoger igang, enten med det ubevidste i én selv, eller med de mennesker man færdes iblandt, og tør tale med det om.  Ved nærværende kontakt og dialog udvikler mennesket sig på de indre linjer - og dét arbejde fascinerer mig.

Min praksis ligger i Christiansdal (mellem Vojens og Haderslev). Du er velkommen til at ringe og høre nærmere.